The first European clinic according to the Passive House standard

Z BIM w stronę domu pasywnego

We Frankfurcie nad Menem powstał nowoczesny szpital zarówno pod względem organizacyjnym, jak i koncepcji energetycznej. Wymaganiem Miasta Frankfurt – sponsora kliniki Frankfurt Höchst, było zaplanowanie i zbudowanie nowego szpitala w standardzie domu pasywnego. Spowodowało to, że Wörner Traxler Richter zmienił podejście z tradycyjnego planowania na metodę BIM.

Wyzwanie:

Klinika Frankfurt Höchst to pierwszy szpital w Europie, który spełnił kryteria standardu domów pasywnych – było to jedno z głównych wymagań stawianych przez Miasto Frankfurt. Wymóg ten stanowił wyzwanie nawet dla uznanej firmy, takiej jak Wörner Traxler Richter.

Rozwiązanie:

Wörner Traxler Richter zaprojektował szpital bazujący na standardach domów pasywnych, przechodząc na metodę pracy BIM. Planiści wykorzystali rozwiązanie Allplan Architecture do dwustronnej wymiany danych z Allplan Allfa CAFM.

Poznaj całą historię obiektu

download pdf

The website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies files Read more